Увеличаване капацитета на БПС, гр. Севлиево

„Увеличаване капацитета на БПС – Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „ВИдима“ (яз. „Ряховски ливади“) – „Довеждащ водопровод и съоръжения към него за водоснабдяване на системите и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води“

Възложител : Община Севлиево