Рехабилитация и реконструкция на ул. Христо Ботев, с. Граф Игнатиево, общ. Марица

„Рехабилитация и реконструкция на улица Христо Ботев в село Граф Игнатиево, Община Марица“

Възложител : Обшина Марица