Реконструкция на Път II-44 от км 0+000 до км 14+600

„Лот 11 „Път II-44 /о.п. Севлиево – В. Търново/- Севлиево- Драгановци от км 0+000 до км 14+600, с обща дължина 14.6 км, област Габрово“

Възложител : Агенция „ Пътна Инфраструктура“