Реконструкция водопровод – Елхово

Реконструкция водопровод ул. „Ж Петков“ от ул „Ал. Стамболийски“ до пл. „христо Ботев“ – (о.т. 322-325) Гл Клон | и кл 57 – гр. Елхово

За изпълнението беше подписан договор от 09.06.2014г. м/у Община Елхово и обединение „Елхово 2014“, в което „ИНФРАСТРОЕЖИ“ ООД гр.Севлиево участва в партньорство с фирма „СВОИ – 2000“ ООД гр. Ямбол.

Договорът включва изпълнението на следните видове СМР:

  • Подмяна на 445,00 м водопровод по метода на хоризонталното сондиране с тръби ПЕВП Ф110
  • Подмяна на 12,00 м водопровод по метода на хоризонталното сондиране с тръби ПЕВП Ф90
  • Сградни Водопроводни Отклонения СВО Ф25 – 44 бр.
  • Сградни Водопроводни Отклонения СВО Ф32 – 1 бр.
  • Сградни Водопроводни Отклонения СВО Ф50 – 1 бр.
  • Сградни Водопроводни Отклонения СВО Ф63– 1 бр.
  • Монтаж на 5 бр. спирателни кранове DN100
  • Монтаж на 2 бр. пожарни хидранти

Начлна дата на договора 09.06.2014 г. – 28.08.2014 г.