Пътища Ихтиман

През 2015 година съвмесно с „Автомагистрали – Черно Море“ АД изпълнихме поръчка за изграждане и рехабилитация на „Общински път 82252 от гара Ихтиман – с. Черньово – с. Полянци – разклон път III – 822” с дължина 8,2 км. Асфалтирането на цялата 8,2 км отсечка беше възложено на 100% на ИНФРАСТРОЕЖИ ООД.Поръчката беше изпълнена за срок от 2 месеца след започване на строителните работи.