Проектиране , реконструкция и авторски надзор на водопроводна мрежа гр. Луковит

“Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Луковит“ в три обособени позиции:

 Ообособена позиция № 1 – Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа  по улици:  ул.“П.Д.Петков“ ,  ул.“Шейново“,    ул.“Хаджи Димитър, ул.“Цар Симеон І“, ул.“Панака“, , ул.“Княз БорисІ, ул.“Съединение“,  ул.“Кракра“,  ул.“Костен дол“; Обособена позиция № 2- Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа  по улици:  Ул. „Кръгояр“,   Ул.“Дунав“,  Ул.“Коларска“

Възложител : Община Луковит