Магистрален Газопровод – София

През 2016 година на нашето дружество беше възложена поръчка за изместване на магистрален газопровод ф508, с възложител ДЖИ ПИ ГРУП ООД, който беше част от проекта за реконструкция на участък от околовръстното шосе на гр. София. „Изграждане на „ПЪТ ll-18 „СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ – ЗАПАДНА ДЪГА В УЧАСТЪК ОТ КМ 0 + 780 ДО КМ 6 + 309“.

 

  • ПОДОБЕКТ: „Реконструкция на преносен газопровод – ГО Перник, кабели и съоръжения към него, собственост на “Булгартрансгаз” ЕАД, в района на пресичане с път I-8 Калотина – СОП на км 49+070 и пресичане с пътна връзка към „Екобулпак“ на км 0+125”.

Работата на обекта беше надзиравана от строгия контрол на фирмата експлататор и собственик на преносния газопровод „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Всяко СМР беше предварително обсъждано и добре премислено преди да бъде изпълнено. Обектът беше приключен месец предсрочно от вписания в договора срок за изпълнение.

 

  • ПОДОБЕКТ: „ГО Перник, кабели и съоръжения към него, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в района на пресичане с бул. Стефансон на км 0+190“.