Кръгово кръстовище 2 – гр. Севлиево

 

Реконструкция на кръстовище на улица „Стара планина“, улица „Росица“ в гр. Севлиево, община Севлиево“

За изпълнението беше подписан договор от 03.07.2015г. м/у Община Севлиево и „ИНФРАСТРОЕЖИ“ ООД .

Общ период за изпълнение 03.07.2015г. – 09.10.2015г. – /99 дни/

Договорът включва изпълнението на следните видове СМР:

  • Плътен асфалтобетон тип „Б“ за износващ пласт – 4см -284,68 т.
  • Неплътен асфалтобетон пласт 5 см. – 355,85 т.
  • Направа на тротоарна настилка от бетонови плочи 5/40/40 см. – 1055,44 м2
  • Доставка и полагане на бетонови пътни бордюри 18/35/50 – 658,30 м.
  • Доставка и монтаж на тръбно решетъчен парапет -29 м.
  • Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя- машинно – 117.60м2
  • Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя – машинно и пъчно -96.32м2
  • Доставка и монтаж и стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-2 ||-ри типоразмер – 66 бр.
  • Доставка и монтаж и стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-2 – 1,26 б м2
  • Преместване на улично осветително тяло – 5 бр.