Кръгово кръстовище гр. Севлиево

Реконструкция на кръстовище на улица „Стара планина“, улица „Кирил и методи“ и улица „Иван Преснаков“ в гр. Севлиево, община Севлиево“

За изпълнението беше подписан договор от 03.07.2015г. м/у Община Севлиево и „ИНФРАСТРОЕЖИ“ ООД .

Общ период за изпълнение 03.07.2015г. – 09.10.2015г. – /99 дни/

Договорът включва изпълнението на следните видове СМР:

  • Плътен асфалтобетон тип „Б“ за износващ пласт – 4см -191.41 т.
  • Неплътен асфалтобетон пласт 5 см. – 239.27 т>
  • Направа на тротоарна настилка от бетонови плочи 5/40/40 см. – 137 м2
  • Доставка и полагане на бетонови пътни бордюри 18/35/50 – 228м
  • Доставка и монтаж на тръбно решетъчен парапет -57 м.
  • Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя- машинно – 88.51м2
  • Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя – машинно и пъчно -55.92м2
  • Доставка и монтаж и стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-2 ||-ри типоразмер – 22 бр.