Газопровод и отклонения до ВЗ Севлиевски лозя

„Изграждане на трасета на газоразпределителна мрежа и газопроводно отклонения на територията на Община Севлиево“ 1. ОП 3 – ВЗ “ Севлиевски лозя“ гр. Севлиево

Възложител : Севлиевогаз – 2000 АД