Воден Цикъл гр. Павликени

В края на 2015 година дружеството, като участник в ДЗЗД ”Калистратов-Инфра” спечелва обществената поръчка за „Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на град Павликени – първи етап“ включваща изграждането на 21 км. водопровод в период от ноември 2015 г. – август 2016 г. ИНФРАСТРОЕЖИ ООД изпълнява 75% от целия обем на поръчката.