civil

ИНФРАСТРОЕЖИ ООД е създадено през 2002 година в град Севлиево с цел проектиране и изграждане на газопроводни мрежи, съоръжения и инсталации, работещи с природен газ и извършване на сервизни дейности по подобни обекти. През 2006 година  oсновната дейност е запазена, като същевременно с това тя се разраства и се добавя към портфолиото от услуги и дейности, свързани с изграждане на водопроводни и канализационни обекти.

В края на 2008 година, изхождайки от придобития опит до момента, е взето решение за разширяване дейността на дружеството, като се създаде необходимата техническа и кадрова база, позволяваща на дружеството сериозно навлизане в нов отрасъл – пътно-строителни дейности.

От 2015 година дружеството извършва зимно – снегопочистване на общинска и републиканка пътна мрежа в региона на област Габрово основно със собствена специализирана техника.

Основните дейности към момента на дружеството са : изграждане на пътна и ВиК инфраструктура, поддръжка и превантивни ремонти на общинската и републиканска пътна мрежа , производство на асфалтови смеси.