Първа Категория

Втора Категория

Трета Категория

Четвърта Категория

ISO_BG

ISO_EN

Сертификат за производство на асфалтови смеси и асфалтобетон

Удостоверение за Членство в Камара на Строителите в България

Удостоверение от Държавна Агенция за Метрологичен и Технически Надзор