civilИНФРАСТРОЕЖИ ООД е създадено през 2002 година в град Севлиево с цел проектиране и изграждане на газопроводни мрежи, съоръжения и инсталации, работещи с природен газ и извършване на сервизни дейности по подобни обекти. През 2006 година собствеността на дружеството е преструктурирана, като са приети нови съдружници. Основната дейност е запазена, като същевременно с това тя се разраства и се акцентира предимно върху дейностите, свързани с изграждане на газоразпределителни мрежи.

В края на 2008 година, изхождайки от придобития опит до момента, е взето решение за разширяване дейността на дружеството, като се създаде необходимата техническа и кадрова база, позволяваща на дружеството сериозно навлизане в нов отрасъл – пътно-строителни дейности.